Waterzuivering
Sinds 15 maart 2017 mag u als glasteler het middel imidacloprid niet meer gebruiken, tenzij u niet loost of het lozingswater minstens voor 99,5% zuivert. Beide eisen moeten met een certificaat worden aangetoond, hetgeen gedaan kan worden met het certificaat MPS-Waterzuivering.
Met MPS-Waterzuivering voldoet u aan de voorschriften van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van imidacloprid. Het gaat hierbij om de voorschriften die betrekking hebben op de certificering van het hebben, gebruiken en onderhouden van een BZG-zuiveringsinstallatie die voor tenminste 99,5% imidacloprid zuivert.

Nul-lozing
Om aan de eisen van het certificaat MPS-Nul-lozing te kunnen voldoen moet er een door bevoegd gezag (waterschap en/of gemeente c.q. omgevingsdienst) ondertekend bezoekverslag aanwezig zijn op het bedrijf. Daarin staat aangegeven dat nul-lozing voor deze locatie aannemelijk is gemaakt. Voor het aannemelijk maken van de nul-lozing kan de ‘aanpak aantonen nul-lozing’ (d.d. 16-3-2017, Platform Duurzame Glastuinbouw) worden gebruikt.
Bij meerdere locaties moet elke locatie worden geaudit. Tijdens de audit moet onder andere het volgende beschikbaar zijn:
• Kopie bewijsvoering op basis waarvan nul-lozing aannemelijk is gemaakt, met name de plattegrondtekening van het bedrijf met daarop de waterstromen.
• Kopie van het bezoekverslag van het bevoegd gezag over de controle nul-lozing.

Stappen naar MPS-Waterzuivering en Nul-lozing

1. Informatie inwinnen betreffende het certificaat dat u wilt behalen
Neemt u contact op met het MPS Service & Support team en kijk op www.my-mps.com.
2. Eventueel bedrijfsbezoek of telefoongesprek voor uitleg over certificaat door MPS-medewerker
3. Offerte opvragen
Een online offerte-aanvraagformulier kunt u via onze website invullen.
4. Implementatie van de certificatie-eisen
5. Certificatie-audit

Mocht u bovenstaande stappen allemaal goed hebben uitgevoerd, dan wensen wij u veel succes tijdens de certificatie-audit en gaan wij ervan uit dat u met vlag en wimpel zal slagen voor deze audit. Voor vragen over de certificatie-audit verwijzen wij u graag naar MPS-ECAS.

Meer informatie

Vragen of offerte aanvragen?

Heeft u vragen over onze producten of wilt u direct een offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag!