Het MPS-Potgrond certificaat is speciaal door MPS ontwikkeld voor producenten van duurzaam geproduceerde potgrond, bestemd voor de consumentenmarkt. Met dit certificaat maken producenten aan de consument zichtbaar dat de potgrond op een zo duurzaam mogelijke manier is samengesteld.

Kenmerken

Het stimuleren van het gebruik van hernieuwbare grondstoffen.

Het stimuleren om de risico's op het milieu te beperken d.m.v. ontginning van veen, verantwoorde winning van grondstoffen en gebruik van organische meststoffen.

Een potgrond certificeren die een betere 'milieu-performantie' heeft: de mate waarin de gestelde milieudoelstellingen efficiënt en effectief uitgevoerd worden.