MPS-Natural Protected is een combinatie van MPS-ABC en MPS-ProductProof. Het MPS-Natural Protected certificaat is het hoogste level dat een kweker kan behalen binnen MPS-ProductProof. MPS-ProductProof maakt het gebruik van werkzame stoffen volledig transparant.

De registratie en monsternames tonen aan dat de werkzame stoffen die worden gebruikt toegestaan zijn in de biologische productie. Kwekers die hier binnen MPS-ProductProof toe in staat zijn, worden beloond met het certificaat MPS-Natural Protected.

Eisen om het MPS-Natural Protected certificaat te behalen:
• Minimaal MPS-A gecertificeerd
• Deelname en voldoen aan eisen MPS-ProductProof
• Er mag alleen gebruik worden gemaakt van gewasbeschermingsmiddelen die in de biologische teelt zijn toegestaan (Bijlage A van het certificatie schema)
• Er mag voor de reiniging en ontsmetting van gebouwen en installaties alleen toegestane producten worden gebruikt (Bijlage B van het certificatie schema)

Kenmerken

Alleen gebruik van werkzame stoffen die zijn toegestaan in biologische productie.

Alleen gebruik van toegestane producten voor reiniging en ontsmetting van gebouwen en installaties.