Bij de certificaten van MPS staan mens, milieu en kwaliteit vaak afzonderlijk van elkaar centraal. In het label MPS-Florimark Production komen al deze aspecten samen. Door de registratie en certificatie van milieu-, kwaliteits- en sociale aspecten weet u precies wat er speelt binnen uw bedrijf. Dat biedt mogelijkheden voor efficiënter werken, meer motivatie en kostenbesparing. Hiermee is MPS-Florimark Production met recht hét duurzaamheidslabel te noemen. Met dit label toont u aan dat uw bloemen, planten, bomen of bollen duurzaam geproduceerd zijn.

Het MPS-Florimark Production label bestaat uit de volgende deelcertificaten:

Kenmerken

Voldoet aan markteisen duurzaam ondernemen voor de sierteelt

Aansluiting op MPS-Florimark Trade en MPS-Florimark Auction

Korting op auditkosten door gecombineerde audits

Verbreding van afzetmogelijkheden

Financieel voordeel door aangescherpte bedrijfsprocessen

Verbetering op managementniveau