MPS-ABC is meer dan een certificaat. Het is een monitoringstool waarmee bedrijven aan de juiste knoppen kunnen draaien om zo hun milieu-impact te verlagen. Door het registreren van het verbruik wordt gemeten hoe duurzaam een bedrijf produceert. Dit leidt tot een bewuster verbruik van middelen en kwekers kunnen de gegevens gebruiken om hun bedrijf verder te verduurzamen.

– MPS-ABC maakt duurzaamheidsinspanningen transparant en meetbaar.
– Geborgde digitale milieuregistratie van gewasbeschermingsmiddelen, energie, meststoffen, water en afval.
– Wereldwijd erkend milieucertificaat.
– Uniek systeem: benchmarking van bedrijven met gelijke producten en productieomstandigheden.

Waarom geborgde milieuregistratie en -certificatie?
– Beter inzicht in uw duurzaamheidsinspanningen.
– Creëert bewustwording.
– Meebouwen aan een positieve reputatie van uw bedrijf en de gehele sierteeltsector.
– Voldoen aan eisen vanuit de markt en initiatieven zoals ‘FSI’.
– Antwoorden op kritische vragen onderbouwen met betrouwbare data.