De MPS-OEX (MPS-Oppervlakte Efficiency Index) biedt bedrijven met een intensieve, maar efficiënte teeltwijze ruimere bedrijfsnormen voor meststoffen en energie. Op basis van het gebruik van groei- en productie-verhogende factoren (bijvoorbeeld het soort belichting, de CO2-dosering en het gebruik van substraat) wordt vastgesteld of een deelnemer voor verruiming in aanmerking komt. MPS-OEX is alleen van toepassing op productie onder glas.