MPS-MIND is de Milieu-INDicator die de milieubelasting van gewasbeschermingsmiddelen meetbaar maakt. Hierbij zijn gewasbeschermingsmiddelen ingedeeld in de categorieën groen, oranje en rood, waarbij groene middelen het minste impact op het milieu hebben en rode het meeste. Middelen die op de MPS-Lijst – Verboden werkzame stoffen staan, zijn niet toegestaan binnen MPS-ABC.

Door middel van MPS-MIND wordt de hoeveelheid en de schadelijkheid van de gebruikte gewasbeschermingsmiddelen transparant. Dit leidt tot bewuster gebruik van middelen. Effectief middelengebruik is bij MPS-MIND van belang: soms is één keer een rood middel inzetten effectiever en milieuvriendelijker dan tientallen keren groen.