In totaal zijn er 110 punten te behalen. Na dertien aaneengesloten periodes (vier kwartalen) te hebben geregistreerd, wordt tijdens een bedrijfsaudit de registratie gecontroleerd en stelt een onafhankelijke certificerende instelling de certificering vast. Hierna volgt de eerste MPS-ABC kwalificatie, welke één keer per kwartaal opnieuw wordt berekend.

Kwalificatie MPS-A+: ten minste 90 punten en drie aanvullende eisen*
Kwalificatie MPS-A: 70 tot en met 110 punten
Kwalificatie MPS-B: 55 tot en met 69,9 punten
Kwalificatie MPS-C: 10 tot en met 54,9 punten

*aanvullende eisen MPS-A+
MPS-A+ is een kwalificatie voor koplopers met de beste milieuprestaties. De score van koplopers is ten minste 90 punten. Daarnaast behaalt het bedrijf op gewasbescherming 85 procent van de score en op meststoffen en energie 75 procent van de score.