Binnen MPS-ABC wordt een certificaat uitgegeven aan de deelnemer en een kwalificatie toegekend op basis van de door de deelnemer ingevoerde verbruiksregistratie. Om de markt met eerlijke informatie van een hoge kwalitatieve standaard te kunnen voorzien, is een hoge betrouwbaarheid in de verbruiksregistratie een belangrijk uitgangspunt. Om dit te bewerkstelligen wordt gewerkt met een betrouwbaarheidsindex, waarmee bedrijven met een lagere betrouwbaarheid extra gecontroleerd worden via monsternames en bedrijfsaudits.

Zie voor meer informatie over de betrouwbaarheidsindex de werkwijze en spelregels van MPS-ABC.