Een bedrijf scoort punten door het verbruik binnen bepaalde normen te houden. De normen voor het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie zijn per gewas vastgesteld. Op basis van de aanwezige gewassen en de bedrijfsoppervlakte krijgt een organisatie een individuele bedrijfsnorm.

 

De norm voor een bepaald gewas wordt vastgesteld op basis van ziektegevoeligheid, mest- en temperatuurbehoefte. Om die reden begint een bedrijf met het maken van een teeltplan voordat het verbruik kan worden geregistreerd. In het teeltplan registreert de kweker elk gewas dat wordt geteeld en de oppervlakte van deze teelt.