MPS Slogan NL

 

MPS Slogan NL

producent

handelaar

retailer

consument

MPS-Fruit & Vegetables

De markt voor eetbare producten (kruiden+plukgroenten,plukcitrus etc.) groeit hard. De consument wil de pluktomaatjes en kruiden zonder risico’s kunnen eten, de voedselveiligheid moet dus gegarandeerd worden. MPS-Fruit & Vegetables is het label dat de voedselveiligheid borgt voor eetbare producten. Het bestaat uit een diverse gradaties en deelnemers dienen tenminste te voldoen aan:

• Deelname MPS-ABC (geldige kwalificatie)
• Geldig certificaat GLOBALG.A.P. Groenten en Fruit
• Dagregistratie van gewasbescherming
• Onafhankelijke monsternames (door MPS)
• Een Betrouwbaarheidsindex met tenminste 40 punten

De EU regelgeving vereist ook dat deze verhandelde producten gecertificeerd zijn. Dus eetbare producten die bij bijvoorbeeld door Royal FloraHolland verhandeld worden is het certificaat GlobalG.A.P. en MPS-Fruit & Vegetables verplicht. Het aantal kwekers met het label MPS-Fruit & Vegetables in het bezit groeit gestaag.

Jack Poot van Citrina (citrusplanten): “Hard gewerkt om dit certificaat te behalen

Label

In MPS-Fruit & Vegetables ligt de nadruk op duurzaamheid (MPS-ABC), betrouwbaarheid (Betrouwbaarheidsindex), hygiëne(GLOBALG.A.P.) én transparantie(monitoring vastgelegde data). Deze aspecten tezamen maakt dit label uiniek.

Triple-A status

Met het MPS-Fruit & Vegetables certificaat voldoet uw bedrijf aan de eisen die grootwinkelbedrijven en de detailhandel hebben ten aanzien van veilige, schone en duurzaam geteelde producten. Wilt u zich daarnaast nog meer onderscheiden van anderen? Kies dan binnen het MPS-Fruit & Vegetables programma voor het triple-A label 'Vita Certa'. Dit label wordt alleen toegekend aan bedrijven die op alle thema's de hoogste score behalen. En zet u op uw bedrijf voor de bestrijding van ziekten en plagen uitsluitend middelen in die zijn toegestaan in ECO- en organische teelten? Dan komt u zelfs in aanmerking voor het label 'Vita Certa Natural Protected'. Hiermee maakt u echt het verschil.
 

Voordelen

- Toonaangevend certificaat
- Combinatie van duurzaamheid, betrouwbaarheid, hygiëne én transparantie
- Voldoet aan eisen grootwinkelbedrijven en detailhandel
- Meer onderscheid met 'Vita Certa' label mogelijk
- Labels ook herkenbaar voor consument

 

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u een offerte aanvragen? Neemt u dan contact op met onze afdeling Service & Support via telefoonnummer 0174 - 615 715. Zij helpen u graag verder.

MPS innoveert, motiveert, faciliteert en maakt verduurzaming transparant en meetbaar