MPS Slogan NL

 

MPS Slogan NL

producent

handelaar

retailer

consument

MPS-ProductProof

MPS-ProductProof toont aan dat bepaalde werkzame stoffen ontbreken in sierteeltproducten.
Handel en retail vragen het, de kweker levert.
MPS-ProductProof is een systematiek waarbij met behulp van registratie van gewasbescherming binnen 24 uur en onafhankelijke monsternames kan worden aangetoond dat bepaalde werkzame stoffen niet zijn gebruikt in de teelt.
MPS-Product Proof (productzekerheid) is een @-on (add-on) op MPS-ABC (bedrijfszekerheid)

Een pilotproduct met 50 kwekers van diverse sierteeltgewassen, handel, retail en belangenbehartigers is in 2016 afgerond.
Deze pilot was een gezamenlijk initiatief van Royal FloraHolland, VGB en MPS.

pdfMPS-ProductProof is het perfecte instrument om duurzaamheidsinspanningen zichtbaar te maken. Lees meer......

pdfMPS-ProductProof is cruciaal als het gaat om maximale transparantie op het gebied van duurzaamheid. Lees meer......

MPS innoveert, motiveert, faciliteert en maakt verduurzaming transparant en meetbaar